ГРАД КРАЉЕВО

ГРАД КРАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

ПРЕТРАГА ОДЛУКА

  • Назив одлуке:
  • Датум доношења:
  • Датум измене:
  • Датум престанка:
  • Предлагач:
  • Службени лист - број:
  • Службени лист - година:
  • Службени лист - датум:

ПОСЕБНА ПРЕТРАГА

  • Од датума:
  • До датума:

ПРИЈАВА КОРИСНИКА

ОДЛУКЕ...

Одлука Назив Датум дон. Датум изм. Датум прес. Предлагач Сл. лист бр. Сл. лист год. Сл. лист дат. Напомена
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАНАЛА МАКВА З 05.05.2017. 05.05.2017. 05.05.2017. Председник скупштине града Краљева 11 2017 05.05.2017.
Одлука О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈ 05.05.2017. 05.05.2017. 05.05.2017. Председник скупштине града Краљева 11 2017 05.05.2017.
ОДЛУКA О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТАВН 05.05.2017. 05.05.2017. 05.05.2017. Председник скупштине града Краљева 11 2017 05.05.2017.
ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС БРОЈ 1 ТРИЛАТ 05.05.2017. 05.05.2017. 05.05.2017. Председник скупштине града Краљева 11 2017 05.05.2017.
ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
ОДЛУКA О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИ 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
ОДЛУКA О РАДНОМ ВРЕМЕНУ „АПОТЕКЕ КРАЉЕВО“ КРАЉЕВО 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
ОДЛУКA о спровођењу јавног конкурса за избор дирек 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВ 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
ОДЛУКA О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ВАТРО 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
ПРВА   <<< Претходна   страна   2  од   37   Следећа >>>   ПОСЛЕДЊА