ГРАД КРАЉЕВО

ГРАД КРАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

ПРЕТРАГА ОДЛУКА

  • Назив одлуке:
  • Датум доношења:
  • Датум измене:
  • Датум престанка:
  • Предлагач:
  • Службени лист - број:
  • Службени лист - година:
  • Службени лист - датум:

ПОСЕБНА ПРЕТРАГА

  • Од датума:
  • До датума:

ПРИЈАВА КОРИСНИКА

ОДЛУКЕ...

Одлука Назив Датум дон. Датум изм. Датум прес. Предлагач Сл. лист бр. Сл. лист год. Сл. лист дат. Напомена
ОДЛУКA О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИ 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
ОДЛУКA О РАДНОМ ВРЕМЕНУ „АПОТЕКЕ КРАЉЕВО“ КРАЉЕВО 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
ОДЛУКA о спровођењу јавног конкурса за избор дирек 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВ 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
ОДЛУКA О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ВАТРО 08.02.2017. 08.02.2017. 08.02.2017. Председник Скупштине града Краљева 11 2017 08.02.2017.
КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА 28.12.2016. 28.12.2016. 28.12.2016. Председник Скупштине града Краљева 11 2016 28.12.2016.
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈ 28.12.2016. 28.12.2016. 28.12.2016. Председник Скупштине града Краљева 11 2016 28.12.2016.
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ 28.12.2016. 28.12.2016. 28.12.2016. Председник Скупштине града Краљева 11 2016 28.12.2016.
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У ГРАДСКОЈ УПРА 28.12.2016. 28.12.2016. 28.12.2016. Председник Скупштине града Краљева 11 2016 28.12.2016.
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОРИ 28.12.2016. 28.12.2016. 28.12.2016. Председник Скупштине града Краљева 11 2016 28.12.2016.
ПРВА   <<< Претходна   страна   2  од   37   Следећа >>>   ПОСЛЕДЊА