ГРАД КРАЉЕВО

ГРАД КРАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

ПРЕТРАГА ДОЗВОЛА

  • Адреса:
  • Инвеститор:
  • Статус лица:
  • Врста објекта:
  • КП број:
  • КО:
  • Број дозволе:
  • Датум издавања:

ПОСЕБНА ПРЕТРАГА

  • Од датума:
  • До датума:

ПРИЈАВА КОРИСНИКА

ДОЗВОЛЕ...

Дозвола Адреса Инвеститор Статус лица Објекат КП број КО Бр. дозволе Датум изд. Напомена